Skip to main content

Full text of "VIC-1210 3K Ram Cartridge (1982)(Commodore)(DE)"

See other formats

I !i - ffl 3KRAM 
CARTRIDGE 
CjL commodore 

^COMPUTER VIC-1210 
3K RAM-cassette 

De VIC-1210 3K RAM-cassette kan 
direct achter in de VIC-20 of in een uit- 
breidings-module geplaatst worden. 

Direct in de VIC-20: 

1. Schakeide VIC-20 uit. 

2. Druk de 3K RAM-cassette voor- 
zichtig in de uitbreidings-poort 
achter in de VIC-20. Let op dat het 
label naar boven staat ais u de cas- 
sette aanbrengt. 

3. Schakel de VIC-20 aan. De vol- 
gende mededeiing verschijnt nu op 
het scherm: 

****CBIVlBASiCV2**** 

6655 BYTES FREE 

READY. 

in een uitbreidings-module: 

De VIC-1210 3K RAM-cassette kan in 
een van de aansiuitbussen van de uit- 
breidings-module geplaatst worden. 
Voordat u de cassette plaatst, verzeker 
u ervan dat zowel de VIC-20 als de uit- breidings-module uitgeschakeld zijn. 
Druk dan de 3K RAM-cassette voor- 
zichtig in een van de aansluitbussen en 
schakel het systeem aan. 

Er kan slechts een 3K RAM-cassette 
tegelijkertijd in de uitbreidings-module 
geplaatst worden, 

Bij gebruik van de 3K RAM-cassette 
samen met een 8K- en/of 16K RAM- 
cassette in een uitbreidings-moduie, 
zal de 3K RAM-cassette niet door de 
BASIC gebruikt worden. 

Zie voor meer in forma tie de gebruiks- 
aanwijzing van uw uitbreidings-module. 

Het is niet mogelijk het scherm- of 
karaktergeheugen naar deze geheugen- 
uitbreiding te verplaatsen. 

Als u de 3K RAM-cassette gebruikt, 
wordt het beginadres van het BASIC 
programmageheugen verpiaatst naar 
$0400(1024). 

Laat de RAM-cassette niet vallen en 
voorkom aanraking van de metalen 
contacten! 

IM.B. 
ESke wijzigrng aan deze RAM-cas- 
sette zonder voorafgaande toe- 
stemming van de importeur, doet 
de garantie vervalien. ^ commodore MADE IN JAFAN n§-ra§ 
3K RAM CARTRIDGE W1C-1I10 3K RAM PAC ^ commodore MADE IN JAPAN